Balthazar van Nispen

Balthazar van Nispen (± 1564-1625), derde zoon van Kornelis van Nispen en Anna van Santvoort, Provoost van de Munt in Antwerpen in de tijd van de aartshertogen Albertus en Elisabeth, trouwde Maria de Moy, dochter van Hendrik de Moy, Raad en eerste secretaris van Antwerpen en werd hierdoor aangetrouwde familie van de schilder Rubens.

Hij stichtte in Antwerpen in de korte Ridderstraat, in den Zwanengang, een Gesticht voor twaalf oude Mannen en sterft in 1625. Balthazar is bijgezet bij zijn broer in de Borcht-Kerke in Antwerpen onder een marmeren monument met een schilderij van P.P. Rubens, afbeeldend de verrijzenis van Christus.