Van Nispen tot Sevenaer

De geschiedenis van de tak Sevenaer begint net als de tak Pannerden bij de gemeenschappelijke stamvader Herman Carel (1764-1829). 

Carel Herman had twee zonen Johannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen van Sevenaer (tak Sevenaer) en Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen tot Pannerden (tak Pannerden).

Carel Herman kocht in 1824 van zijn zwaar in schulden geraakte neef en voormalig pupil Everhard F.Chr.J. van Nispen (1784-1842) het huis Sevenaer, dat deze van zijn vader Arnoldus J.A. van Nispen geërfd had. Direct na aankoop schonk Carel Herman van Nispen het huis Sevenaer aan zijn oudste zoon J.A.C.A. van Nispen van Nispen van Sevenaer.

Tak familie van Nispen tot Sevenaer
J.A.C A. (Jan) van Nispen van Sevenaer (1803-1875) is de stamvader van de tak Sevenaer. Hij huwde in 1823 met Isabella E.J. Hoevel (1804-1879). Jan van Nispen bekleedde tal van publieke functies op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.

Naast zijn ambtelijke en politieke werk, besteedde hij veel aandacht aan het beheer van zijn landgoed en de uitbreiding van zijn grondbezit. In het voetspoor van zijn vader was hij één van de belangrijkste kapitaalverschaffers in de Liemers. In 1850 was hij de op vier na rijkste man van de provincie Gelderland.