Bestuur familievereniging

Het huidige bestuur van de Familievereniging van Nispen bestaat uit:

H.Ph.M van Nispen tot Pannerden (Hak), Voorzitter
M.L.A.C.W. van Nispen tot Pannerden (Miele), Secretaris
C.M.L. Hooft Graafland - van Nispen tot Sevenaer (Clara), Penningmeester
Ch.M.E. van Nispen tot Sevenaer (Christiaan), Bestuurslid
G.Ch.F. van Nispen (Gneomer), Bestuurslid per 14-10-2018

Geschiedenis Bestuur Familievereniging