Familietakken

Bij Koninklijk besluit dd. 1 juli 1816, nr. 93, werden Carel Herman van Nispen (stamvader van de takken Sevenaer en Pannerden) en Lodewijk Carel van Nispen, heer van 't Velde benoemd in de Ridderschap van Gelderland.