Boerderij de Raayhof

In de 12e en 13e eeuw krijgt de hoeve of herenhuis de naam “De Raayhof”. In 1768 werd het herenhuis afgebroken en bleef alleen de hoeve over. In die periode heeft ook Christiaan Frans van Nispen er gewoond. Brieven van hem zijn op “de Rayhof” geschreven.

De heerlijkheid Pannerden is eind 1700 nog in bezit van de vorst Van Hohezollern. Deze was genoodzaakt vanwege financiële verplichtingen de heerlijkheid te verkopen. Carel Herman van Nispen  en Nepomucenus Hoevel tot Swanenburg  nemen de heerlijkheid over en zij vinden vijf potentiële kopers voor de Raayhof die de “erfpagteren” werden genoemd.

In 1826 werden verschillende bezittingen verkocht aan J.N.W.A van Hugenpoth tot Aerdt. In 1836 verkocht hij zijn Pannerdense bezittingen, waaronder de Raayhof, aan baron Arnold Willem van Brienen. Deze stierf in 1839 en liet zijn bezittingen na aan zijn zoon Arnold, die in 1854 overleed op huis Clingendael in Den Haag.

Door verschillende verervingen is het nu in bezit van een adellijke franse familie De Beng du Puyvallée te Virelade. (Gironde.)

http://www.deraayhof.nl/