Negen kamerleden

Negen Van Nispens waren in een periode van bijna twee eeuwen (1803-1992) lid van de Eerste of Tweede Kamer van het Nederlands Parlement. De twee belangrijkste politieke kwesties voor de familie van Nispen waren de schoolstrijd en de val van het tweede kabinet Colijn vanwege het gezantschap bij de Paus.

Jhr. J.A.Ch.A. van Nispen van Sevenaer (1803-1875)

Jhr. Mr. C.E.J.F. van Nispen van Pannerden (1807-1870)

Jhr. Mr. C.J.Ch.H. (Carel) van Nispen tot Sevenaer (1824-1884)

Jhr. F.X.J. van Nispen tot Pannerden (1830-1898)

Jhr. R.A.J.B.M. van Nispen van Sevenaer (1835-1885)

Jhr. Mr. L.C.Ch.O.M. (Leo) van Nispen (1839-1901)

Jhr. J.W.J.C.M. van Nispen tot Sevenaer (1861-1917)

Jhr. Mr. O.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer (1867-1956)

Jhr. Dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden (1907-1992)