Een speciaal soort mensen?

Wat voor soort mensen zijn de adellijke Van Nispens. Geen hoogvliegers in ieder geval. Je vindt bijvoorbeeld onder hen geen nobelprijswinnaar, chirurg, olympisch kampioen of exceptioneel geleerde. De Van Nispens hebben vooral veel juristen voortgebracht en bestuurders op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, zoals Drost en Schepen in Brabant (± 1300-1600), Schepen in Zeeland (± 1500-1700), Burgemeesters en Wethouders in Gelderland (± 1700-2010), Eerste en Tweede Kamerleden en een Commissaris van de Koningin.

Nadat drie Van Nispens in 1816 in de adelstand waren verheven, wist stamvader Carel Herman als (provisioneel) rentmeester voor de heren van Bergh zijn bezit sterk te vermeerderenen. Ook arrangeerde hij de huwelijken van zijn zoons waardoor hij liefde aan liefde en bezit aan bezit paarde.

A.J.M. van Nispen tot Pannerden (Buurt) schrijft: "Het is geestelijk gezien allemaal wat vlak, maar in dit vlakke landschap stond Carel Herman toch op een heuveltop vanwaar de horizon wat verder reikte dan die van de sfeerloze middelmaat (De Van Nispens als kamerlid, blz. 69).