Huis Gnadental

De Nederlandse Prins Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) is stadhouder van Kleef geweest en heeft door zijn bouwwerken een enorme impuls gegeven aan het gebied. Van oorsprong was op deze plek een klooster gebouwd, na de verwoesting is het huis Gnadenthal in 1704 gebouwd. 

In 1806 kwam Gnadenthal door huwelijk in bezit van de Nederlandse familie van Hövell tot Westervlier en Wezeveld, die er maar liefst vijf generaties woonden. Zij waren het die halverwege de 19de eeuw het huis zijn huidige verschijningsvorm gaven van een classicistisch wit landhuis van vijftien ramen breed.

De huidige eigenaar baron van Hövell tot Westervlier heeft het huis in 1987 in ‘Niessbrauch’ (erfpachtrecht zonder zakelijk recht) uitgegeven aan het Gesellschaft Bildung und Leben. Het Huis is in gebruik als congrescentrum en omvat negen zalen en tweeënveertig hotelkamers. De huidige exploitatie blijft gehandhaafd. De heer van Hövell heeft door bemiddeling van zijn juridische adviseur gevraagd of de stichting de zorgen voor zijn familiebezit op zich willen nemen. De familie blijft in de oranjerie en huisboerderij wonen.