Huis Rijswijk te Groessen

Anna Sophia Christina Von Lamers, de toenmalige eigenaresse van het huis Rijswijk, huwt Johan Christiaan Theodorus Bender en in 1820 treedt Eulalie Louise Bender in het huwelijk met Jhr. Mr. Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van Nispen. De familie Elfrink, de toenmalige pachter van de van Nispen's, kocht Rijswijk aan de Rijswijksestraat 2 in Groessen in 1956.

De toren kan nog uit het laatst van de veertiende eeuw dateren, maar werd helaas iets verlaagd, doordat kantelen en boogfries verdwenen zijn. Later werd een woonhuis aangebouwd, dat in de negentiende eeuw werd gemoderniseerd. Rijswijk is één der oudste burgelijke gebouwen van de Liemers. Helaas wordt het huis bedreigd door de Betuwelijn en door de doortrekking van de A15. De N.S. kocht het goed in 1998 maar gelukkig mocht zij niets met dit pand doen daar het een Rijks Monument betreft. Thans is het weer bewoond.

Bron: www.kasteleningelderland.nl