Huis Sevenaer

In 1785 verkocht Alexandrina van Rouwenoort het Huis Sevenaer aan Arnoldus J. A. van Nispen voor het bedrag van 45.000 gulden. In deze verkoopprijs waren tal van landerijen begrepen. Met het aantreden van de familie Van Nispen als bewoners en beheerders van Sevenaer brak voor het landgoed een lange periode aan van profijtelijk economisch beheer. Het huis werd opnieuw het middelpunt van het grondbezit dat Sevenaer toebehoorde.

De Van Nispens hebben vrij spoedig na de aankoop het huis drastisch gemoderniseerd. In het midden van de 18e eeuw is het huis nog een schilderachtig complex, in het bijzonder het langgerekte zaalgebouw en de vierkante toren aan de achterzijde.

Het hoofdgebouw, mogelijk 16e eeuws, kreeg in de loop van de 19e eeuw een lager dak. De spits van de traptoren werd vervangen door een plat met balustrade. De uitbouwtjes en de achtertoren verdwenen.

De huidige eigenaar van het landgoed Sevenaer is Huub van Nispen tot Sevenaer,