Adam van Nispen

De Bredase Adam van Nispen voerde al het Van Nispen wapen (een klimmende groene leeuw, rood getongd en genageld, gekroond met een antieke rode kroon op zilveren achtergrond). Een ontwerp voor een glas-in-lood raam bevestigt dit.

Maatschappelijke positie
Adam van Nispen (1420-1475) was Drossaard van Stad en Land van Breda en handhaafde voor zijn heer de wet binnen de heerlijkheid en was daardoor de hoogste ambtsdrager van de Heer van Breda, Hertog Jan IV van Nassau. De naam Adam van Nispen vindt men in verschillende juridische documenten uit die tijd.

Financiële ondergang
Adam was in het begin van zijn leven zeker niet onbemiddeld, zoals blijkt uit het bezit van veel onroerend goed. Adam van Nispen bezat onder andere lenen van het Huis van der Lecke of Polanen, de eene helft van den Thienden tot Emmikhoven en Waardhuizen.

Hij en zijn kinderen raakten later echter in financiële moeilijkheden. De studerende zonen Govert en Jan hadden Adam veel geld gekost. Maar vooral de bijdragen aan prestigieuze kloosters waar zijn dochters Aleid en Agnes verbleven, kosten hem de kop. En Adam had ook een groot financieel offer gebracht toen hij in 1468 de eerste steen legde voor de nieuwe toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda. Met de volgende generaties ging het verder materieel bergafwaarts, waardoor uiteindelijk Adam Govertszoon in 1521 'wegens wanverlij' van zijn lenen vervallen werd verklaard.

Heer van Bavel
De volgende Van Nispens waren heer van Bavel:

  • 1418 Jan van Nispen
  • 1434 Willem koopt het leen van zijn neef Boudewijn en bouwt een mooi kasteeltje
  • 10 september 1468 Adam, Drossaard van Breda
  • 30 juli 1475 Govert, 1e zoon, Schepen van Breda
  • 1 januari 1500 Floris, 2de zoon, Schepen en Schout
  • 2 december 1504 Jan, 3de zoon, Dr. in beider rechten
  • 7 december 1505 Adam Floriszoon
  • 20 april 1519 Adam Govertszoon

Adam woonde eerst op kasteel Ypelaer in Bavel.
Later woonde Adam van Nispen op het stadskasteel van Breda (in de Reigerstraat), dat hij huurde van de Heer van Breda. Er zijn aan de Reigerstraat nog kelders gevonden van dit voormaige stadskasteel.

Adam ligt begraven in de kerk van Breda.

Bronnen:
Beschrijving der Stadt en Lande van Breda, Thomas
Ernst van Goor, 1744
Het gezin van Adam van Nispen uit Breda, De Moor, 1992
Idealen en macht, Frans Gooskens, 30-3-2016