Huis Swanenburg

In 1805 verkoopt de weduwe van Derk van Lynden het goed aan Joannes Nepomucenes Hoevel. Via het huwelijk van dochter Christina Josepha Maria Hoevel met Carel Everhard Joseph Frans van Nispen tot Pannerden komt het kasteel in dit bekende rentmeestersgeslacht terecht.

Het kasteel wordt door hen niet bewoond, maar zij verhuren het eerst aan de familie Heekeren en vervolgens van 1872 tot 1880 aan een zustergemeenschap. Na 1880 staat het huis leeg, waardoor het vervalt. In 1900 besluit de familie het huis openbaar te verkopen, onder het beding dat de koper het kasteel afgebroken moet hebben voor of op 1 mei 1901.