Jan A.Ch.A. van Nispen van Sevenaer

Jan van Nispen van Sevenaer (1803-1875) is de stamvader van de tak Sevenaer. Heer van Sevenaer 1824-1875 (C.N.L.), geboren huis Hoek te Zevenaar. Hij huwde in 1823 met Isabella E.J. Hoevel (1804-1879). Uit de omvangrijke bewaard gebleven briefwisseling blijkt, dat er sprake was van een hechte relatie.

Jan van Nispen bekleedde tal van publieke functies op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Zo was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland (1827-1848)) en districtscommissaris van Doesburg en Zevenaar (1837-1850). Daarnaast had hij sinds 1848 zitting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Zijn activiteiten als volksvertegenwoordiger en als lid van de Provinciale Staten werden in belangrijke mate beheerst door zijn streven een volwaardige positie te verwerven voor de Rooms-Katholieken in Nederland. Uit correspondentie met politici en geestelijken blijkt zijn voortdurende inzet voor de belangen van het Rooms-Katholieke volksdeel. In de provincie Gelderland was hij een belangrijke initiator voor de oprichting van parochies en de bouw van Rooms-Katholieke kerken. Ook op lokaal niveau was hij een weldoener. Zo financierde hij de bouw van een Gesticht van Weldadigheid, het naar hem vernoemde Van Nispengesticht in Zevenaar.

Naast zijn ambtelijke en politieke werk, besteedde hij veel aandacht aan het beheer van zijn landgoed en de uitbreiding van zijn grondbezit. In het voetspoor van zijn vader was hij één van de belangrijkste kapitaalverschaffers in de Liemers. In 1850 was hij de op vier na rijkste man van de provincie Gelderland.

Jan van Nispen van Sevenaer en Isabella Hoevel kregen tien kinderen. Verschillende van hen bekleedden functies in de lokale, provinciale en landelijke politiek.

  • Secretaris en ontvanger van de gemeente Duiven
  • Lid van de Provinciale Staten van Gelderland 1843-1850
  • Districtcommissaris van Doesberg en Zevenaar 1842-1850
  • Dijkgraaf van de Liemers 1846-1875
  • Lid van de Dubbele Kamer 1848 en lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal 1848-1875

www.parlement.com