Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van Nispen

De geschiedenis van de tak 't Velde begint bij Jhr. Mr. Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van Nispen, Heer van 't Velde (1790-1872), Houtvester in het 4e jachtdistrict 1819-(1830), administrateur huis Bergh 1826-1872, schout van Bergh 1830-1831, lid Ridderschap van Gelderland 1816-1872, lid Proviciale Staten 1818-1870 en Gedeputeerde Staten 1831-1856 van Gelderland. Hij was net als zijn neven Jan (stamvader tak Sevenaer) en Carel Everhard (stamvader tak Pannerden) getrouwd met een meisje Hoevel.

Lodewijk was de laatste Van Nispen die in dienst van het huis Bergh stond. Hij was een mens van de romantiek. Mensen die iets van een dubbel leven hebben. Enerzijds dat van een romantiserende idealist die in een wat irreële wereld leeft. Anderzijds het leven van een realist die in de eigentijdse werkelijkheid het nuchtere verstand tot richtsnoer heeft.

Op 4 maart 1813, nog geen 23 jaar oud, werd Lodewijk benoemd tot rentmeester over de bezittingen van de Vorst van Hohenzollern-Sigmaringen in de gemeente Wisch. In 1814 volgde hij Amandus Fransiscus Baustetter op en werd zo ook rentmeester over de bezittingen in de gemeente Gendringen. Een periode van een halve eeuw in dienst van het Huïs Bergh was hiermee begonnen (1813-1863).

Zijn familierelaties vormden de brug voor deze aanstellingen, bijvoorbeeld door:

  • zijn oom Carel Herman, die het rentmeesterschap over Bergh, Didam en Millingen voor Jan Baptist waarnam.
  • de familierelaties van zijn vrouw Maria Wilhelmina Hoevel tot Swanenburg, met wie hij op 2 de­cember 1810 was getrouwd. Zij was de dochter van de de administrator-generaal van het huis Bergh Johannes Nepomucenus Hoevel van Swanenburg.
  • de opvolger van Hoevel, H.W. van der Renne getrouwd met Johanna Antonetta, een oudere zuster van Lodewijks vrouw.
  • de familierelatie tussen de Van Nispens en de Baustetters.

Lodewijk is in 1790 te Chaudfontaine geboren. Op dat tijd­stip lag Chaudfontaine nog in het wereldlijk gebied van het bisdom Luik. Zijn vader Jacob Jan van Nispen, gewoonlijk Jean Jacques genoemd, was na het opstootje in Den Haag naar Chaudfontaine uitgeweken. Lodewijk werd in 1872 op het landgoed Stilliwald begraven.

Enkele notities over de tak Nispen 't Velde, Jos Raadschelders 1994
Artikel over de tak 't Velde in de courant Oost-Gelderland van 30-12-1995
Berghapedia.nl