Zwanengang, gesticht voor 12 oude mannen

"Balthazar van Nispen, derden Zone van den voornoemden Kornelis van Nispen, en Anna van Santvoort, Provoost van de Munte tot Antwerpen ten tijde van de Eerst-Hertogen Albertus en Elisabeth, Troude Maria de Moy, Dochter van Hendrik de Moy, Raad en eerste secretaris tot Antwerpen en van Klara van Gulick Melchiorsdochter, hij fundeerde tot Antwerpen in de korte Ridderstraat, in den Zwanengang, een Gesticht voor twaalff oude Mannen, en sterff den ... December 1625. leggende mede bij zijnen Broeder in de Borcht-Kerke tot Antwerpen begraven, onder een Marmeren Monument, met een Schilderye daar in, van P.P. Rubens, uytbeeldende Christi Verrijssenisse."

Godshuis Van Nispen in 1625 gesticht door Balthazar van Nispen en herbouwd in 1844: In de straatwand, smalle spleet met daarachter enge gang, aan de noordzijde bebouwd met eenvoudige verankerde lijstgeveltjes, bepleisterd, beschilderd en voorzien van rechthoekige muuropeningen, aan de zuidzijde afgesloten met blinde muur.