F.K.M. 'Frans' van Nispen tot Pannerden

jhr dr F.K.M. van Nispen tot Pannerden 

Lid van de Hoge Raad van Adel, 2001-2016