Freulesschool

Tante Euphemie vertelt: "De freulesklas was een klasje, waarin alleen de familie zat. En toen zijn de Van Voorsts erbij gekomen en 't Hoek. Die hoorden er ook bij natuurlijk. En de Van der Schuerens. Trees van der Schueren is op die school geweest en Stance en Luce. En van 't Hoek waren dat Marie en Wies. Dat heb ik niet meer meegemaakt, maar die zijn er ook geweest. En van het Huis Sevenaer zijn Trees en ik er naar toe geweest. Fien was ouder, die was al op kostschool. Jozef is er ook geweest. Jozef is toen een tijd op het Huis Sevenaer geweest en toen is hij mee naar school gegaan.

Ja, daar zat een hele politieke geschiedenis achter. Ik kan het je niet zeker zeggen, maar ik geloof dat het geweest is, omdat er geen katholieke scholen mochten komen. En toen heeft grootvader uit verontwaardiging samen met oom Jan, die lam was aan zijn benen en in een wagentje reed, een eigen katholieke school in Zevenaar gesticht. De een de meisjesschool en de andere de jongensschool."

Bron: Het geslacht van Nispen, F.K.M. van Nispen tot Pannerden, 1986, Interview van nicht Euphemie door A.J.M. van Nispen tot Pannerden blz.37