Huub van Nispen van Sevenaer geïnterviewd op 27-11-2008