Overlijdensbericht Hubert Josephus Maria van Nispen tot Sevenaer.