Adellijk Wild

Op 7 februari presenteert Maarten van Nispen tot Pannerden bij boekhandel Scheltema zijn boek Adellijk Wild, een autobiografische familievertelling over zijn vader Buurt van Nispen tot Pannerden, secretaris van Algemene Zaken in de periode 1962-1972.

Lex Jansen van de uitgeverij Magonia introduceert Maarten en zijn boek, Vervolgens wordt Maarten uitgebreid geinterviewd over de inhoud van het boek en de totstandkoming ervan. Ook zijn baas Joop van den Ende geeft een inkijkje in het proces dat tot de publicatie van het boek heeft geleid. Het vergt na het schrijven van een eerste aanzet van 60 pagina's toch stimulans en discipline om het eindresultaat te bereiken. Daarna is Maarten nog zelf aan het woord en bedankt hij velen die hem geholpen hebben met tekstcorrecties.

Er zijn naast buren, kennissen, vrienden, bekende artiesten en collega's van het theaterbedrijf Stage Entertainment ook heel veel familieleden aanwezig, die het boek na afloop in ontvangst mogen nemen of direct bij de verkoopbalie kunnen aanschaffen.

Maarten had als kind meer een band met zijn moeder dan met zijn vader. Toen zijn vader in 1972 overleed, was hij als puber druk bezig met het inrichten van zijn eigen leven. Maar na het lezen van de dagboeken van zijn vader, beginnend met het dagboek over zijn verblijf in de gevangenis 'Het Oranjehotel' tijdens de Duitse bezetting, kwam de geschiedenis van zijn vader tot leven in zijn boek 'Adellijk wild'. Hij heeft de titel zo gekozen om aan te geven dat voor hem, net als wild dat een aantal dagen in de kelder moet hangen om op smaak te komen, de tijd moest rijpen om zijn vader te ontdekken in zijn dagboeken.

Zijn slotwoorden luiden dan ook: "De afgelopen twee jaar heb ik met open blik gekeken, gelezen en me ingeleefd. Je kunt geschoten wild namelijk niet meteen braden. Het kost tijd om het hoofdgerecht, in mijn geval, adellijk te laten worden. Net zolang, maar ook niet langer, totdat een haas een groen kontje heeft gekregen."

Cover: Buurt en Nes van Nispen tot Pannerden op jacht

Persbericht

Algemeen Dagblad