Eerste bijeenkomst Familievereniging

Bij de adellijke van Nispen’s rees de behoefte aan een organisatie toen einde jaren vijftig in een Haagsche Club in Den Haag twee Van Nispens uit verschillende takken aan elkaar moesten worden voorgesteld.

Een groepje familieleden heeft betrekkelijk snel na dit voorval het initiatief genomen om alle van Nispens boven de 20 jaar met bekende woonplaats bijeen te roepen.

Op zaterdag 21 mei 1960 is het dan zover en vindt in een restaurantzaal van 'Royal' te Arnhem de oprichtingsvergadering plaats. Op de foto het eerste bestuur van links naar rechts:

Nadat verschillende meningen over de doelstellingen van de familievereniging deskundig en zelfs gepassioneerd naar voren waren gebracht, werd uiteindelijk besloten dat alle genoemde doelstellingen voor het behoud van het “geslacht” nuttig zijn, maar dat het gezelligheidskarakter en het ontmoeten van familieleden van de drie takken voorop moest staan. Het bestuur van de vereniging wordt zoveel mogelijk uit de familieleden van alle drie de takken gekozen.