De Buurt van Nispen Stichting

Opgericht 13 april 2016

De stichting is vernoemd naar Buurt van Nispen tot Pannerden vanwege zijn bijzondere verdiensten met betrekking tot het onderzoek naar de familiegeschiedenis van het geslacht Van Nispen in brede zin.

De stichting is gericht op het behoud van het cultuur-historisch erfgoed van het geslacht Van Nispen voor het nageslacht.

Activiteiten

Bestuur

Het bestuur van de stichting roept alle belangstellenden op om Nispennia aan te melden en aldus bij te dragen aan het behoud van het cultuur-historisch erfgoed.

Correspondentieadres: vannispen@essb.eur.nl

Buurt van Nispen publicaties
Statuten
Bruikleenovereenkomst