Huis Bergh

Vier van Nispens waren in een periode van 110 jaar (1753-1863) rentmeester van het huis Bergh.