Leengoederen van de familie van Nispen

Leengoed van Claes van Nispen
Claes van Nispen die anno 1328 Schout en Drossart van de Stad en Lande van Breda was ontving in 1329 het leen bij de plaats Nispen, inclusief de schutterye of Schutgerigte van de dry dorpen' Woude, Nispen, en Rosendaal'. Zie het extract uit het Leenboek Bergen op Zoom 1329

Kleinzoon Ian van Nispen, vermelt anno 1389. Als wanneer Govert van Nispen, sijn oom ’t sijnen behoeve aan den Heer vander Lecke [Lees: Hertog Jan] opdraagt, de Schutterye van de drie dorpen Woude, Nispen, en Rosendaal. 

  • Nicolaas heer van Nispen, 4de generatie, Wolbraecke en Hotmar, trouwt Pletrude van Cruninghen [Matthijs Balen: leen verkregen in 1329]
  • Jan heer van Nispen, 5de generatie, welke hij verkreeg op 12-3-1351, trouwt in de stad Utrecht Emerentia van der Aa . . . van Muyden
  • Gerard van Nispen, 6de generatie, Kapitein der lanciers in 1374, daarna ambassadeur bij de Keizer en vervolgens bij de Hertog van Bourgogne, trouwt Elisabeth van Limbeeke trouwt ten tweede met van der Meere 
  • Jan genoemd Boudewijn van Nispen, 7de generatie, Heer van Nispen en Beek in 1404. Kamerheer van Willem Graaf van Holland, trouwde Elisabeth van Campe
  • Nicolaas, Heer van Nispen, 8ste generatie, Raadsheer van Jacoba van Beieren, gravin van Henegouwen en Holland, voor wie hij het huwelijk arrangeerde met Jan, Hertog van Tours en Dauphin van Frankrijk. Hij trouwde in Breda van Heijl, die in het jaar 1416 stierf, [1370-1416]
  • Ermentrude van Nispen, 9de generatie, erfgename van deze plaats, trouwt Govert van Scheerenstein, die de grond en heerlijkheid Nispen verkrijgt na het overlijden van zijn schoonvader in het jaar 1416
  • Jan van Nispen, 8ste generatie, Heer van Bavel. Hij verkrijgt het heerschap over Nispen in 1423, na het overlijden van zijn neef, Heer van Scheerenstein, trouwt Mathilde van Calstere
  • Boudewijn van Nispen, 9de generatie, kreeg de eer en verkrijgt de grond en heerlijkheid Nispen op 13-7-1465, sterft zonder verwantschap
  • Matthijs  Balen: Kleinzoon Boudewijn van Nispen, verlijt met het voorsz leen …. wiens erfgenamen het selve in den jare 1523. verkogt hebben aan den Grave van Nassau, soo als uyt de respectieve Extracten van het Leenboek van Bergen op Zoom.

Leengoed Wouter van Nispen
Wouter van Nispen, ontvangt van Hertog Ian van Brabant, anno 1331. om de goede diensten die hij en sijn vader Nicolaas hadden gedaan, een zekere Hoeven, omtrent Rosendaal., inclusief de vaart met de vaartkanten en Vaartgerichten ten Noorden Roosendaal.

Godert of Godevaert van Nispen, vermeld als oom van Jan Janszoon van Nispen verkoopt aan Graaf Jan van Nassau de vaart met de vaartkanten en Vaartgerichten tot Rosendaal, op 4 Mei 1448.

De verkoop van lenen en andere rechten had soms te maken met slecht financieel management, maar vaak ook met de expansiepolitiek van de Heer van Breda die oude leengoederen opkocht of terugkocht. De bovengenoemde lenen zijn allemaal terugverkocht aan een Leenheer.