Bestuur familievereniging

Het huidige bestuur van de Familievereniging van Nispen bestaat uit:

W.B.K. van Nispen tot Pannerden (Wietske), Voorzitter
M.L.A.C.W. van Nispen tot Pannerden (Miele), Secretaris
C.M.L. Hooft Graafland - van Nispen tot Sevenaer (Clara), Penningmeester
Ch.M.E. van Nispen tot Sevenaer (Christiaan), Bestuurslid
G.Ch.F. van Nispen (Gneomer), Bestuurslid

Geschiedenis Bestuur Familievereniging