Publicaties van familieleden

  • M.E.M. van Nispen tot Pannerden (Maarten), Adellijk wild, uitgeverij Magonia, 2019
  • Hezder van Nispen tot Pannerden is op 21 december 2010 gepromoveerd op "Morphological characterization of complex membrane compartments in antigen presenting cells and blood platelets". Zie de Nederlandse samenvatting.
  • Dr. F.K.M. van Nispen tot Pannerden (Frans), Het geslacht van Nispen (genealogische en historische bijdragen aan een familiekroniek), Eburon Delft, 1986
  • Dr. F.K.M. van Nispen tot Pannerden (Frans), dissertatie Heroverweging
  • P.J.M. van Nispen tot Pannerden (Pieter), Change, a question of Culture. Pieter van Nispen and Shahram Fazali, Fazali Consulting, januari 2006
  • P.J.M. van Nispen tot Pannerden (Pieter), Public Affairs in a European Context, a first introduction. Pieter van Nispen & Rob de Lange (eds.). Cahier 26. Hogeschool van Utrecht, School voor communicatiemanagement. ISBN 90-806858-5-2. 2003
  • P.J.M. van Nispen tot Pannerden (Pieter), Culture Experienced, Quotes 2008. 127 authors and Pieter van Nispen (editor). januari 2009. Fazali Consulting
  • P.J.M. van Nispen tot Pannerden (Pieter), Culturele competentie; de verrijking door verschillen. Pieter van Nispen, Anita van Stralen. Koninklijk Van Gorcum bv. ISBN 978 90 232 45391
  • Jhr. Christiaan van Nispen tot Sevenaer S.J., Christenen en Moslims, confrontatie of dialoog? Uitgeverij Altiora Averbode, 2006. ISBN 90-317-2229-4


Google boeken met zoekopdracht van Nispen