Graf van Adam van Nispen

Het Graf van Adam van Nispen ligt in de van Nispen kapel in de grote kerk te Breda.

Adam van Nispen Willemsz, Drossard van de stad en Lande van Breda, als mede van Steenbergen 1447, sterft den 4 Junij 1475, hij troude voor zijn eerste huijsvrouwe Johanna van Vladeracke, welke zonder Kinderen sterff den 3 December 1450. Voor de tweede Johanna van Kijfhouk, Dochter van Heer Floris van Kijfhouk en van Vrouwe Alith van der Werve; een Edel Geslacht uijt den Verdronken Waard van Zuyd-Holland, welke sterff den 11 April 1476 en leggen alle tot Breda in de Nispens-Kapelle (nu de Kapelle van 't Heylig Graf), begraven onder eenen blauwen Zark. Den voornoemden Adam van Nispen bezat, onder andere Leenen van den Huyze van der Lecke, ofte Polanen, de eene helft van de Tienden tot Emmikhoven en Weerthuyzen; by hem verkregen door overgifte van Henrik van der Lecke Philipszone.

Rechtsboven en rechts in de rand staat:
HIER LIJT BEGRAVEN JUFFROUW JOHANNA VAN VLARACKE, ADAMS YERSTE HUYSVROUWE, STIERF ANNO XIVC. L. DEN III. DAGH VAN DECEMBER.

In het midden staat:
HIER LIJT BEGRAVEN ADAM VAN NISPEN, WYLEN DROSSART S'LANTS VAN BREDA, DIE STIERF IN 'T JAAR M CCCC. LXXV. DEN IV. DAGH IN JUNIO. BID VOOR DE ZIELE.

Linksonder en links in de rand staat:
HIER LIJT BEGRAVEN JUFFROUW JOHANNA VAN KIJFHOEK, ADAMS TWEDE HUYSVROUWE, STIERF ANNO XIVC. LXXVI. DEN XI. DAGH VAN APRIL.

• Batavia Illustrata, 1685, blz. 1025
Dortse geschiedenis, Matthijs Balen, 1677, (pdf-bestand)