Schilderijen

De familievereniging inventariseert de schilderijen met Van Nispen portretten.  Hiernaast ziet u een foto van het schilderij van Adriaen van Nispen (1610-1654), de vijfde generatie in het Nedelands Adelboek.

Als u op een veiling of in uw bezit een Van Nispen portret vindt, dan horen we dat graag.