40-jarig jublileum

Uitnodiging van de familievereniging

Beste familieleden,

Wij verheugen ons erop om dit jaar op zaterdag 18 november het 40-jarig bestaan van onze "Vereniging van het geslacht Van Nispen" te vieren. Het bestuur heeft getracht voor iedereen een interessant en feestelijk programma te organiseren. Leo en Pauline van Nispen tot Sevenaer-Arnold zijn spontaan bereid gevonden ons in hun huis te ontvangen. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor deze gastvrijheid.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

14:30 uur ontvangst met koffie en thee in het museumcafé van het Nationaal Museum van speelklok tot pierement, Buurkerkhof 10 te Utrecht. De Heer Dr. J.J.L.Haspels, directeur en conservator, zal vervolgens een korte uiteenzetting geven. Daarna is er gelegenheid het museum te bezoeken. Informatie vooraf over het museum vindt U op internet (www.museumspeelklok.nl) of in bijgesloten folder.

16:30 uur wandeling (ca. 400 m.) naar het huis van Leo en Pauline.
Wij zorgen voor diegenen die willen voor vervoer per auto.

17.00 uur borrel

18:30 uur feestelijkjubileumdiner (tenue de ville)

Voor één keer zal dit jaar de algemene ledenvergadering komen te vervallen. Zoals U weet zijn ook de kinderen van 16-26 jaar van de "van Nispen-moeders" van harte welkom.

Dankbrief van de familievereniging

Beste familie,

Met veel plezier kijken wij terug naar dé feestelijke viering van het 40-jarig bestaan van onze "Vereniging van het geslacht Van Nispen". Het diner bij kaarslicht met 63 farnilileden in het sfeervolle huis aan de Nieuwe Gracht te Utrecht bij Leo en Pauline was één groot succes. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun gastvrijheid.

Ook het vrolijke middagprogramma in het Nationaal museum van Spee1klok tot Pierement zullen wij niet gauw vergeten. De Heer Dr.J.J.L. Haspels gaf een muzikale uiteenzetting over zijn collectie. Dit leidde er toe dat menige voeten van de vloer loskwamen