Voetbalvereniging van Nispen

In 1932 bestond er in De Zilk een bloeiende afdeling van de Sint Jozef-gezellenvereniging. Het doel van deze vereniging was de behartiging van de godsdienstige en culturele belangen van de mannelijke jongeren in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar.

De op 22 oktober 1932 opgerichtte voetbalvereniging van Nispen is vernoemd naar Monseigneur van Nispen (1836 - 1897), oprichter en centraal-praeses van de Sint Jozef-gezellenvereniging in Nederland.

De voetbalvereniging is niet lang een afdeling van de Sint Jozef-gezellenvereniging geweest. De leeftijdsgrens van 25 jaar zou een te grote belemmering voor het voortbestaan van de club zijn. Met aller instemming werd de afdeling voetbal losgekoppeld van de Sint Jozef-gezellenvereniging en ging voort als een zelfstandige voetbalvereniging 'Van Nispen'.