Romeo & Julia

Tot leedvermaak van Carel Everhard van Nispen tot Pannerden bleef de Koning met zijn rijtuig in het poortgebouw van Huis Sevenaer steken. De wagen verloor een wiel, zodat Koning Willem III werd gedwongen verder te voet gaan naar de ingang van Huis Sevenaer, waar Jan van Nispen van Sevenaer woonde.

Aan tafel viel geen onvertogen woord, maar toen de Koning vertrokken was, verdween ook de vrede tussen beide gezinnen. Zo gingen de jaren voorbij, broers en zusjes spraken niet meer met elkaar. De tak Sevenaer zat voorin de kerk en de tak Pannerden helemaal achterin. Men ontliep elkaar. 

Maar wat wil het geval, de kinderen werden groter en zo gebeurde het dat Frans van het Huis Sevenaer verliefd werd op Marie-Christine van Huis 't Hoek. In 1862 zijn ze getrouwd. Maar dat ging zo maar niet. De vaders waren broers en de moeders waren zusjes. Erger kon het niet zijn.

Tenslotte kwam dispensatie uit Utrecht omdat het voor de emancipatie van de katholieken noodzakelijk werd geacht dat deze twee takken weer tot elkaar zouden komen. Kwamen zij dat? Het huwelijksfeest werd rustig gevierd, maar er wordt ons niets verteld over de blikken waarmee de gasten elkaar aankeken of wat de tafelschikking was op die lange . . .  lange zomeravond.

Ook later is er geen verzoening tot stand gekomen. Zelfs niet toen Carel Everhard op zijn sterfbed lag. Jan stuurde een dienstbode met de vraag of hij zijn broer onder deze omstandigheden niet de hand mocht reiken. Carel Everhard stuurde de bode terug  met het bericht "Nu wij een geheel leven in onenigheid zijn geweest, is het maar beter het daarbij te laten. . . "

Bron: Het geslacht Van Nispen, F.K.M. van Nispen tot Pannerden, 1986, blz. 48-49.