Rentmeesters huis Bergh

  • Christiaan Frans, rentmeester huis Bergh over de Byland en Pannerden, 1753 
  • Jan Baptist, rentmeester huis Bergh over Bergh en Didam, 1778-1792 
  • Carel Herman, rentmeester huis Bergh over Bergh en Didam, 1792-1823, provisioneel rentmeester over de Bylant, 1799-1801 
  • Lodewijk, rentmeester huis Bergh over Wisch en Genderingen, administrateur huis Bergh, 1828-1863