Rentmeesters huis Bergh

Christiaan Frans, rentmeester huis Bergh over de Byland en Pannerden, 1753 Jan Baptist, rentmeester huis Bergh over Bergh en Didam, 1778-1792 Carel Herman, rentmeester huis Bergh over Bergh en Didam, 1792-1823, provisioneel rentmeester over de Bylant, 1799-1801 Lodewijk, rentmeester huis Bergh over Wisch en Genderingen, administrateur huis Bergh, 1828-1863