Huis de Byvanck

Jhr. E. van Nispen tot Pannerden trouwde Elisabeth Lochner von Hüttenbach en kreeg als bruidschat de Byvanck. Het huidige huis is gebouwd in de achttiende eeuw.

Omstreeks 1830 werd er op de Byvanck een belangrijke muntvondst gedaan. Het ging om munten die er begraven moeten zijn rond 1365. Deze muntvondst zou verband kunnen houden met het verhaal dat Tempeliers hun toevlucht hadden gezocht op de Byvanck.

Hun orde was in 1312 door paus Clemens V ontbonden. De aartsbisschop van Keulen, die de Tempeliers ook zeer vijandig gezind was, zond een leger en liet hen gevangen nemen en terechtstellen. Voor de komst van het Keulse leger zouden de Tempeliers hebben besloten een deel van hun kostbaarheden te begraven.

De munten zijn door Maximilian Lochner von Hüttenbach naar zijn huis bij Lindau aan het Bodenmeer overgebracht. Hierdoor is deze muntschat voor Nederland verloren gegaan.

De Byvanck werd in 1981 met steun van het rijk en de provincie aangekocht door de Stichting Huis Bergh. Het huis en de bijgebouwen hebben daarna een grondige opknapbeurt ondergaan, zodat zij tegenwoordig door twee gezinnen kunnen worden bewoond.

Bron: Huis Bergh, kasteel-kunst-geschiedenis, Annemarie Kutsch Lojenga-Rietberg, Stichting Huis Bergh, s’Heerenberg, 2000, blz. 73