Bestuur Buurt van Nispen stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit een vertegenwoordiger van de drie bestaande takken. De samenstelling is op dit moment als volgt:

  • Frans van Nispen tot Pannerden, voorzitter;
  • Folef van Nispen tot Sevenaer, secretaris;
  • Gneomar van Nispen, penningmeester.
    Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan door Clemens van Nispen tot Sevenaer als juridisch adviseur.